Seglingen 16-05-18.
Klicka här för att spela i Vimeo.
ons0518.00_00_08_03.18
Eller klicka på namnet nedan för att spela lilla filmen här i webläsaren:
ons0518st
Lilla filmen är c:a 51 MB.
Tillbaka.