Seglingen 16-06-08.
Klicka här för att spela i Vimeo.
Ons0608.00_00_27_23.18

Eller klicka på namnet nedan för att spela lilla filmen här i webläsaren:
Ons0608st

Lilla filmen är c:a 53 MB.
Tillbaka.