Seglingen 16-06-15.
Klicka här för att spela i Vimeo.
Ons0615.00_00_23_13.18

Eller klicka på namnet nedan för att spela lilla filmen här i webläsaren:
Ons0615st

Lilla filmen är c:a 74 MB.
Tillbaka.