Seglingen 16-06-22.
Klicka här för att spela i Vimeo.
Ons0622.00_00_06_12.18

Eller klicka på namnet nedan för att spela lilla filmen här i webläsaren:
Ons0622st

Lilla filmen är c:a 51 MB.
Tillbaka.