Seglingen 16-06-29.
Klicka här för att spela i Vimeo.
Ons0629.00_00_14_02.18

Eller klicka på namnet nedan för att spela lilla filmen här i webläsaren:
Ons0629st

Lilla filmen är c:a 66 MB.
Tillbaka.