Seglingen 16-08-17.
Klicka här för att spela i Vimeo.
Ons0817.00_00_23_14.18

Eller klicka på namnet nedan för att spela lilla filmen här i webläsaren:
Ons0817st

Lilla filmen är c:a 34 MB.
Tillbaka.