Seglingen 16-08-24.
Klicka här för att spela i Vimeo.
Ons0824.00_03_38_18.18

Eller klicka på namnet nedan för att spela lilla filmen här i webläsaren:
Ons0824st

Lilla filmen är c:a 69 MB.
Tillbaka.